Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Als voorzitter van de afdeling Midden-Limburg van Alzheimer Nederland ben je het gezicht van de afdeling Alzheimer Nederland in jouw regio. Je inspireert en verbindt. Samen met het bestuur stel je jaarlijks het activiteitenplan en de begroting op. Dit gebruik je als leidraad voor de planning van de activiteiten in dat jaar. Het lezen van een begroting en jaarrekening gaat je gemakkelijk af. Je wilt je inzetten om de belangen van mensen met dementie en mantelzorgers breed onder de aandacht te brengen, van beleidsmakers tot inwoners van de gemeenten in jouw regio. Je draagt hierbij de standpunten van Alzheimer Nederland actief uit. Als voorzitter ben je onafhankelijk. Je hebt een netwerk in de regio, die je weet in te zetten voor bijvoorbeeld het werven van nieuwe vrijwilligers. Je hebt een signaalfunctie voor het landelijk bureau van Alzheimer Nederland.

Ben jij

 • Iemand met ervaring in een managementrol of bestuurlijke rol?
 • Iemand met een relevant netwerk of vind je het leuk dit op te bouwen?
 • In staat om zonder eigenbelang op te komen voor de belangen van mensen met dementie?
 • Goed in communicatieve en sociale vaardigheden?
 • Iemand met kennis en/of ervaring in het zorgnetwerk?
 • Iemand met kennis en/of ervaring m.b.t het werken met vrijwilligers?
 • Bereid om kritisch naar jezelf te kijken?

Jouw rol

 • Je geeft sturing aan het afdelingsbestuur in lijn met de gemaakte afspraken en werkwijze binnen Alzheimer Nederland.
 • Je treedt op als vertegenwoordiger namens Alzheimer Nederland in jouw regio.
 • Je bent verantwoordelijk voor de vertaling van het landelijke beleid naar het activiteitenplan van je afdeling en de bijbehorende (financiële) verantwoording naar het landelijk bureau.
 • Je bereidt bestuursvergaderingen voor, samen met het dagelijks bestuur.
 • Je bent het aanspreekpunt voor het landelijk bureau en de regiocoördinator.
 • Je brengt de belangen van mensen met dementie onder de aandacht bij de lokale en politieke overheden, financiers, zorg- en welzijnsaanbieders, bedrijven en overige organisatie.
 • Je participeert in bijeenkomsten, overleggen en dementievriendelijke initiatieven in de regio.
 • Je neemt deel aan trainingen, (voorzitters)overleggen en bijeenkomsten georganiseerd door het landelijk bureau.

Gemiddelde tijdsinvestering per week

Per week kan de tijdsbesteding verschillen. Je kunt uigaan van circa 8 uur per week.

Benoemingsproces

Het afdelingsbestuur stemt af met de regiocoördinator over jouw benoeming. Als beiden positief zijn, wordt je door de regiocoördinator voorgedragen aan de directeur/bestuurder van Alzheimer Nederland. Deze benoemt je voor een periode van vier jaar en geeft je de bevoegdheid voor het tekenen van stukken tot een maximum van € 5 000,-. Omdat je onderdeel bent van het dagelijkse bestuur vragen wij vooraf een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan.

We komen graag met je in contact

Liever eerst meer informatie? Mail of bel Wil Velding, secretaris van de afdeling Midden-Limburg [email protected] of +31 6 83 79 63 75. Binnen twee weken kun je een reactie van ons verwachten.