Algemeen bestuurslid

Nieuwe Waterweg Noord

De missie van Alzheimer Nederland is: We moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.

In totaal wonen ca. 180.000 mensen in de regio Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam, Vlaardingen en Maassluis)  waarvan ca.3400 mensen lijden aan een vorm van dementie. Prognose is dat in 2040 ca. 5700 mensen met dementie in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis wonen.

Doelstelling van het bestuur

Het bestuur stelt zich tot doel de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. Dit doen wij door de belangen van deze groep te behartigen en de samenleving te informeren over de impact van de ziekte dementie zodat zij er beter mee om kan gaan en mensen met dementie mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Kernactiviteiten van het bestuur:

  • Ondersteuning bieden aan Alzheimer Cafés (3 cafés) in onze regio;
  • Verzorgen van lezingen en houden van voorlichtingsbijeenkomsten;
  • Een bijdrage leveren aan een dementievriendelijke samenleving, in samenwerking met andere partijen;
  • Het jaarlijks op of rond 21 september (Wereld Alzheimer dag) organiseren van een activiteit om dementie meer onder de aandacht te brengen;
  • Volgen van studiedagen en bijwonen van landelijke en/of regionale bijeenkomsten.

Het bestuur vergadert 1 keer per 6 weken op maandag van 20:00-22:00 uur. Nu online, maar gewoonlijk op locatie DrieMaasStede, Voorberghlaan 35, Schiedam.

Wij zoeken een algemeen bestuurslid die maandelijks de vergadering bijwoont. De overige taken zijn afhankelijk van interesse en mogelijkheden. In overleg bekijken we welke taken op te pakken zijn.

Neem voor meer informatie en het beantwoorden van vragen contact op met Anneke Nadorp-van Leeuwen, secretaris (a.i.) 
E-mail: nieuwewaterwegnoord@alzheimer-nederland.nl 
Telefoon: 06-19 92 54 67

Deze pagina maakt deel uit van