Belangenbehartiging in de praktijk

Mensen met dementie en hun naasten helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren door passende zorg en de juiste ondersteuning. Daar zorgen we voor. Samen met onze vrijwilligers belangenbehartiging komen we op voor deze belangen in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen.

Lokale lobby

Mensen met dementie willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat kan met de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek. Denk aan huishoudelijke hulp, dagactiviteiten en hulpmiddelen in huis. Het aanbod is maatwerk.

We zien erop toe dat gemeenten voldoende passende zorg en ondersteuning bieden.

Dit doen we door:

  • Overleg te voeren met de wethouders Zorg;
  • Het lokale beleid kritisch te volgen;
  • Signalen van mensen met dementie en hun naasten te verzamelen;
  • De regionale rapporten van de Dementiemonitor Mantelzorg te bespreken;
  • De Dementiescan te gebruiken als gesprekstool met de gemeenten.

 

Deze pagina maakt deel uit van