De week van het geluk in Schiedam

De week van het geluk

Stichting Alzheimer Nederland, regio afdeling Nieuwe Waterweg Noord was vertegenwoordigd in Schiedam tijdens de ‘week van het geluk’ van 1 tot 8 oktober. Op woensdagmiddag tijdens de geluksfair in wijkhuis Dreesplein in Nieuwland en op zondag 6 oktober schoof zij aan bij de dialoogbijeenkomst ‘Wat maakt gelukkig?’ in inloophuis De Wissel aan het Broersveld.

In de week van het geluk zette Stichting Alzheimer Nederland, afdeling Nieuwe Waterweg Noord zich, samen met andere partijen zoals buurtbewoners, ondernemers, vrijwilligers van diverse organisaties en professionals, in om mensen met elkaar te verbinden en geluk te ervaren. Onder het genot van limonade, popcorn, taartje, zangeres en Nederlandse spelletjes, werden bezoekers plezierig geamuseerd. Tevens was informatie over de hersenziekte Alzheimer en hoe daarmee om te gaan beschikbaar. Woensdag 2 oktober was een drukke en geslaagde dag voor jong en oud.

Zondagmiddag 6 oktober vond er in inloophuis De Wissel een dialoogbijeenkomst plaats in het kader van de week van het geluk, met als thema: Wat maakt gelukkig?

Tijdens deze bijeenkomst wisselden deelnemers met elkaar van gedachten aan de hand van foto’s en gedichten. Hierin werden gelukselementen opgespoord zodat bezoekers een geluksmomentje konden ervaren.

Enkele gedichten rond dementie uit de bundel Dichterbij.nl werden voorgelezen. Dit om ook naar de positieve zijde die deze ernstige ziekte met zich mee kan brengen te zien. Door ieder werd de dialoog als mooi en waardevol ervaren. Mogelijk inspiratie voor meerdere van dergelijke middagen met een wisselend thema.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door