Dementiemonitor 2018: Veel dank aan allen

Dementiemonitor 2018: Dank aan allen.

Dementiemonitor Mantelzorg 2018: Veel dank aan allen.

Onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie

Veel dank aan alle mensen die de dementiemonitor in hebben gevuld. We hebben een prachtig resultaat: maar liefst 92 ingevulde enquetes. Eind november zijn de resultaten bekend en zetten we deze op de website.

Tweejaarlijks onderzoek

Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met u gaat. En wat uw ervaringen zijn met de professionele zorg. Zo kunnen wij uw belangen behartigen bij beleidsmakers in en rond de zorg. Daarom houdt Alzheimer Nederland samen met het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) iedere twee jaar een landelijk onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie: de Dementiemonitor Mantelzorg.

De zorg verbeteren

De uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg deelt Alzheimer Nederland met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en – verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken er gebruik van. Zo beïnvloedt Alzheimer Nederland beslissingen met als doel om de zorg te verbeteren.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door