Hulp bij dementie en Corona

De maatregelen rondom de coronacrisis raken mensen met dementie en hun familieleden hard. Alzheimer Nederland zet zich samen met duizenden vrijwilligers in voor mensen met dementie en mantelzorgers. Zo informeren wij Minister Hugo de Jonge over corona en dementie, brengen wij het verdriet van mantelzorgers in deze tijd extra onder de aandacht, delen we inspirerende voorbeelden om in contact te blijven met mensen dementie en bieden we extra ondersteuning. Daar zorgen wij voor.

Tips en ondersteuning https://www.alzheimer-nederland.nl/corona

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door