Meer zang, minder zorg

Voor iedereen die van zingen en van Bach houdt!

Na een lange periode van gedwongen rust is het nu toch echt de bedoeling om komend voorjaar de activiteiten van het Participatiekoor in Schiedam weer op te pakken.

Voor zangers met en zonder dementie bereiden we ons in 8 repetities op zondagmiddagen in januari t/m maart 2022 voor op een buitengewone uitvoering van delen uit Bach’s meesterwerk de Matthäus Passion rond Pasen 2022. Iedereen die van zingen en van Bach houdt is welkom! Kijk voor meer informatie en om je op te geven op www.participatiekoor.nl

Om aandacht te vragen voor kunst en cultuurparticipatie door mensen met dementie presenteren we op donderdag 18 november bij ons in de buurt, in de Windwijzer in Vlaardingen de documentaire ‘O Haupt voll Blut und Wunden’ en zullen we meer vertellen over het participatiekoor in Schiedam.

Deze bijeenkomst is een ontmoeting van partijen uit kunst, cultuur, zorg en welzijn en beleid in Schiedam en omgeving. We nodigen u van harte uit om hierbij te zijn. De middag is gratis, maar vooraf opgeven is gewenst en ook vragen we om een corona toegangsbewijs (de QR-code)Een ticket reserveren kan binnenkort via de website https://www.participatiekoor.nl/agenda-en-tickets of mail naar marian.schoone@participatiekoor.nl. Iedereen welkom. Bent u verhindert tip dan een collega of neem dit bericht op in een nieuwsbrief. Er zijn ook mogelijkheid om de documentaire bij u in de organisatie te tonen. Neem voor vragen hierover contact op met marian.schoone@participatiekoor.nl 

Ook zijn we op zoek naar mensen uit de doelgroep voor wie het zingen in het koor geweldig zou zijn. Daarvoor vragen we uw hulp: kent u mensen in uw omgeving die zouden willen meezingen komend voorjaar of heeft u contact met de doelgroep? Graag horen we uw ideeën! U kunt contact met ons opnemen via de mail: marian.schoone@participatiekoor.nl

We hopen u te ontmoeten op 18 november. Hartelijke groet! 

Riekje Sinnecker en Marian Schoone

Programma

14:00 uur: Welkom

14:15 uur: Documentaire ‘O Haupt voll Blut und Wunden’

In deze documentaire wordt door filmmaker Raymon Hilkman op innemende wijze een portret geschilderd van een leven met dementie en hoe de hoofdpersoon houvast vindt in zijn veranderende leven door met het participatiekoor de Matthäus Passion te zingen.

14:45 uur: De waarde en noodzaak van kunst in de langdurige zorg

Meer zang leidt tot minder zorg, zegt het wetenschappelijk onderzoek van de Leyden Academy en Amsterdam UMC. Maar hoe zorgen we er nu voor dat zowel mensen met dementie als hun mantelzorgers en zorgprofessionals hier profijt uit halen?

Inspirator Erik Zwiers gaat in gesprek met aanwezigen over de kansen en de drempels.

15:15 uur Presentatie nieuwe programma’s van het participatiekoor

In 2022 bestaat het participatiekoor alweer 5 jaar. Dankzij een meerjarige subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie en Lang Leve Kunst Fonds kunnen wij nu nóg meer zang in nóg meer steden aanbieden. Komend jaar voor de tweede keer in Schiedam

Datum: donderdag 18 november, aanvang 14:00 uur

Plaats: grote zaal van de Windwijzer, Schiedamseweg 95, 3134 BD Vlaardingen

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door