Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Ik wil me als vrijwilliger inzetten voor mensen met dementie en hun naasten. Bekijk de mogelijkheden:

Over het bestuur

Het bestuur van afdeling Nieuwe Waterweg Noord bestaat momenteel uit:

 • Voorzitter: Johan Sevenhuijsen
 • Penningmeester: Anneke Nadorp-van Leeuwen
 • Secretaris: Vacature
 • Algemeen bestuurslid: Marcelle Jansen
 • Algemeen bestuurslid: Sylvia Peterbroers-Brouwer
 • Bestuurslid Alzheimer Cafés: Kees Schriek
 • Bestuurslid communicatie en PR: Vacature

Naast het bestuur zijn er nog meer enthousiaste en gedreven vrijwilligers:

 • Voor het Alzheimer Café zijn de gastvrouwen en -heren, de gespreksleider en de muzikant bijvoorbeeld onmisbaar.
 • Voor de lokale lobby zoeken wij kundige belangenbehartigers.
 • Om al onze activiteiten mogelijk te maken zijn fondsenwervers van groot belang.
 • Ook het geven van voorlichting, deelnemen aan evenementen, markten e.d. (bv met een informatiestand) vraagt om vrijwilligers.

Dementievriendelijke gemeenten

De vrijwilligers werken samen met de gemeenten en de betreffende organisaties aan een dementievriendelijke gemeente/regio. Zo is de gemeente Maassluis al een aantal jaar een dementievriendelijke gemeente. Op Wereld Alzheimer Dag (21 september 2020) heeft ook de gemeente Schiedam het certificaat 'Dementievriendelijke Gemeente' ontvangen.

Belangenbehartiging & lobby

We behartigen de belangen van mensen met dementie en hun dierbaren. Ons belangrijkste doel is hier het bevorderen van het tot stand komen van een actief Regionaal Netwerk Dementie. Daarmee wordt de Zorgstandaard Dementie in de regio in praktijk gebracht. De Zorgstandaard Dementie is een belangrijk onderdeel van de Nationale Dementiestrategie.

Daarnaast hebben we in toenemende mate contact met de gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat er in de gemeente Maassluis en Schiedam dementiescans zijn afgenomen en is in Maassluis het overleg Samen Dementievriendelijk opgestart. Ook participeren we in regionaal overleg met instanties, zoals bijvoorbeeld het Netwerk Informele en Respijt Zorg (NIRZ) en het overleg met Casemanagers dementie.

Lokale lobby

Mensen met dementie willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat kan met de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek. Denk aan huishoudelijke hulp, dagactiviteiten en hulpmiddelen in huis. Het aanbod is maatwerk. We zien erop toe dat gemeenten voldoende passende zorg en ondersteuning bieden.

Dit doen we door:

 • Overleg te voeren met de wethouders Zorg;
 • Het lokale beleid kritisch te volgen;
 • Signalen van mensen met dementie en hun naasten te verzamelen;
 • De regionale rapporten van de Dementiemonitor Mantelzorg te bespreken;
 • De Dementiescan te gebruiken als gesprekstool met de gemeenten.