Pilot Praktijktuinen Wet Zorg en Dwang in de regio NWN

Interview met Elize Kranendonk

Pilot Praktijktuinen Wet Zorg en Dwang

In de regio NWN

De landelijke kick-offbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden, een vruchtbare bijeenkomst in Nieuwegein, waar alle zes praktijktuinen vertegenwoordigd waren.

Projectleider voor onze praktijktuin is Elize Kranendonk, zij gaf antwoord op onderstaande vragen:

Waarom doen jullie mee aan de praktijktuin? (waarom, wat en hoe)

Wij doen mee aan de praktijktuin WZD thuis omdat wij ook graag het proces vanaf de afweging ten aanzien van de inzet van onvrijwillige zorg tot en met het besluit tot inzet van onvrijwillige zorg en de evaluatie die daarop volgen in de thuissituatie ten behoeve van de cliënt goed willen regelen. We willen leren van de ervaringen van de andere 5 deelnemers aan de praktijktuin.

Waar willen jullie eind 2022 staan?

Eind 2022 hopen we zo ver te zijn dat we met elkaar een goed lopend proces, waarin duidelijk is wie welke rol vervult in het kader van de Wet Zorg en Dwang en we elkaar weten te vinden.

Met wie wordt allemaal samengewerkt in de Praktijktuin?

Er wordt samengewerkt met de zorgorganisaties, Zonnehuis Vlaardingen en Careyn, Alzheimer Nederland, de Zel (Zelforganisatie Eerste Lijn is een non-profit advies- en ondersteuningsbureau voor de eerste lijn in de regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN) en Delfland, Westland en Oostland (DWO), en 3 huisartsen.

Kun je uitlichten hoe de huisarts, de POH, Casemanager en/of SO's zijn is ingebed?

We zijn bezig het proces in te richten op basis van casuïstiek die wordt aangedragen door de wijkverpleegkundigen/ casemanagers. Over een paar weken hebben we een 2e overleg gepland staan; hierbij zijn de wijkverpleegkundigen, casemanagers en praktijkondersteuner van de 3 huisartsen aanwezig om met elkaar casuïstiek te bespreken. Hierbij willen wij onderzoeken of de gedragsconsulent een rol kan spelen in het proces.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door