Rapport Dementiemonitor mantelzorg regio Nieuwe Waterweg Noord

Hoe gaat het met mantelzorgers van mensen met dementie in regio Nieuwe Waterweg Noord? Wat valt op in positieve of negatieve zin? Hoe ‘scoort’ regio Nieuwe Waterweg Noord in vergelijking met het landelijk totaal? De antwoorden op deze vragen vindt u in het rapport 'Dementiemonitor Mantelzorg 2020 regio Nieuwe Waterweg Noord'.

Download het rapport

Download de infographic

Samenvatting

Zorgbelasting van mantelzorgers

 • 66% van de mantelzorgers zorgt dag en nacht of dagelijks voor de naaste (landelijk 52%).
 • 66% voelt zich sterk belast (tamelijk zwaar, zeer zwaar of overbelast) (landelijk 53%).
 • 77% voelt zich zwaarder belast sinds de coronacrisis (landelijk 61%).

Sociale leven van mantelzorgers

 • 56% van de mantelzorgers heeft minder sociale contacten dan voorheen (landelijk 38%). Bij 38% is de kwaliteit van de sociale contacten verslechterd (landelijk 23%).
 • 19% voelt zich eenzaam (landelijk 12% en in de algemene Nederlandse bevolking 9%).
 • Bij 44% komt de zorg vooral op hen neer (landelijk 48%).
 • 91% zegt dat de directe omgeving meestal hulp biedt wanneer zij daar om vragen (landelijk 81%).
 • 28% krijgt ongevraagd hulp vanuit hun sociale omgeving (landelijk 35%).
 • 78% geeft aan dat hun directe omgeving voldoende begrip toont voor de situatie van hun naaste (landelijk 80%).

Professionele ondersteuning en zorg

 • Meest gebruikte vormen van professionele ondersteuning en zorg binnen uw regio:
 1. Casemanagement dementie (83%)
 2. Hulp bij het huishouden (57%)
 3. Groepsactiviteiten voor mijn naaste (39%)
 • Meest noodzakelijke vormen van ondersteuning en zorg om het thuis vol te kunnen houden:

1. Casemanagement dementie (43%)
2. Hulp bij het huishouden (43%)
3. Hulp bij persoonlijke verzorging en verpleging (30%)

 • 59% van de mantelzorgers voelde zich redelijk tot erg ondersteund (landelijk 72%).
 • 44% voelt zich sinds de coronacrisis in de steek gelaten door organisaties die de mantelzorger en/of diens naaste ondersteuning en zorg bieden (landelijk 19%).

Diagnose en zorgplanning

 • 50% van de mantelzorgers van een naaste bij wie de diagnose dementie gesteld is, vindt dat dit op tijd is gebeurd (landelijk 65%).
 • 56% voelde zich voorbereid op gedragsveranderingen bij hun naaste in latere stadia van de dementie (landelijk 59%).
 • 50% voelde zich voorbereid op de (toekomstige) verhuizing van de naaste naar een zorginstelling (landelijk 50%).
 • 59% voelde zich voorbereid op mogelijke gezondheidsproblemen van hun naaste in latere stadia van de dementie (landelijk 55%).
 • 50% voelde zich voorbereid op het overlijden van de naaste (landelijk 46%).

Waardering voor ondersteuning en zorg

Mantelzorgers waarderen het totale aanbod aan ondersteuning en zorg met gemiddeld een 6,8 (landelijk 7,2 op basis van ongecorrigeerde data).

Waardering casemanager dementie

 • 83% van de mantelzorgers van een thuiswonende naaste, geeft aan dat zij begeleiding krijgen van een casemanager (landelijk 89%).
 • 47% is niet gewezen op hun recht op een casemanager (landelijk 29%).
 • De huisarts neemt in 11% van de gevallen het initiatief om casemanagement te starten (landelijk 35%), de mantelzorger zelf in 11% van de gevallen (landelijk 25%).
 • 53% van de mantelzorgers zouden de casemanager aanbevelen (landelijk 82%).
 • 47% gaf aan afgelopen jaar één vaste casemanager te hebben gehad (landelijk 82%).

Achtergrond van de mantelzorgers

 • 75% is vrouw (landelijk 68%), 25% is man (landelijk 32%).
 • 63% is jonger dan 65 jaar (landelijk 53%), 38% is tussen de 65 en 84 jaar (landelijk 45%) en 0% is 85 jaar of ouder (landelijk 2%).
 • 16% heeft een alleenwonende naaste (landelijk 26%), van 56% woont de naaste samen met henzelf of iemand anders (landelijk 54%), 28% heeft een naaste die in een zorginstelling woont (landelijk 21%).
Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door