Vacatures in ons bestuur

Wie heeft belangstelling om een bijdrage te  leveren aan de activiteiten van het bestuur van de afdeling

Nieuwe Waterweg Noord van Alzheimer Nederland.

Er zijn een tweetal vacatures in ons bestuur (zie hierna)

We kijken naar u uit !!

 

Vacature secretaris

 

De missie van Alzheimer Nederland is: We moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.

 

In totaal wonen ca. 180.000 mensen in de regio Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) waarvan ca.3400 mensen lijden aan een vorm van dementie. Prognose is dat in 2040 ca. 5700 mensen met dementie in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis wonen.

 

Doelstelling van het bestuur

Het bestuur stelt zich tot doel de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. Dit doen wij door de belangen van deze groep te behartigen en de samenleving te informeren over de impact van de ziekte dementie zodat zij er beter mee om kan gaan en mensen met dementie mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden. Joke Bol is onze voorzitter.

 

Kernactiviteiten van het bestuur:

 • Ondersteuning bieden aan Alzheimer Cafés (6 cafés) in haar regio;

 • Verzorgen van lezingen en houden van voorlichtingsbijeenkomsten;

 • Een bijdrage leveren aan een dementievriendelijke samenleving, in samenwerking

  met andere partijen;

 • Het jaarlijks op of rond 21 september (Wereld Alzheimer dag) organiseren van een activiteit om dementie meer onder de aandacht te brengen;

 • Volgen van studiedagen en bijwonen van landelijke en/of regionale bijeenkomsten.

 

Het bestuur vergadert 1 keer per maand op de laatste maandag van de maand van 20:00-22:00. Locatie DrieMaasStede, Voorberghlaan 35, Schiedam.

 

Wij zoeken een secretaris met goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden die nauwkeurig te werk gaat. En die handig is met computer/internet, Word, e-mail en (digitale) archivering.

 

Taken van de secretaris:

 • Organiseren en bijwonen van de vergaderingen en borgen resultaten vergadering

  (samen met voorzitter);

 • Overzicht van werkzaamheden van het bestuur (planning acties t.b.v. bestuur);

 • Contactpersoon voor Alzheimer Nederland;

 • Informatie uitwisseling tussen de afdeling en het landelijk bureau;

 • Beheren van post en e-mail.

 

De secretaris heeft rechtstreeks contact met de coördinator Regionale activiteiten (JoAn Reinhoudt) en met onze voorzitter (Joke Bol).

 

Heb je interesse stuur dan een kort cv en een motivatiebrief aan de coördinator regionale activiteiten JoAn Reinhoudt, j.reinhoudt@alzheimer-nederland.nl

Voor meer informatie of beantwoorden van vragen JoAn Reinhoudt, tel. 06-10101718

 

Vacature algemeen bestuurslid

 

De missie van Alzheimer Nederland is: We moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.

 

In totaal wonen ca. 180.000 mensen in de regio Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) waarvan ca.3400 mensen lijden aan een vorm van dementie. Prognose is dat in 2040 ca. 5700 mensen met dementie in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis wonen.

 

Doelstelling van het bestuur

Het bestuur stelt zich tot doel de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. Dit doen wij door de belangen van deze groep te behartigen en de samenleving te informeren over de impact van de ziekte dementie zodat zij er beter mee om kan gaan en mensen met dementie mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden. Joke Bol is onze voorzitter.

 

Kernactiviteiten van ons bestuur:

 • Ondersteuning bieden aan Alzheimer Cafés (6 cafés) in haar regio;

 • Verzorgen van lezingen en houden van voorlichtingsbijeenkomsten;

 • Een bijdrage leveren aan een dementievriendelijke samenleving, in samenwerking

  met andere partijen;

 • Het jaarlijks op of rond 21 september (Wereld Alzheimer dag) organiseren van een activiteit om dementie meer onder de aandacht te brengen;

 • Volgen van studiedagen en bijwonen van landelijke en/of regionale bijeenkomsten.

 

Het bestuur vergadert 1 keer per maand op de laatste maandag van de maand van 20:00-22:00. Locatie DrieMaasStede, Voorberghlaan 35, Schiedam.

 

Wij zoeken een algemeen bestuurslid die maandelijks de vergadering bijwoont. De overige taken zijn afhankelijk van interesse en mogelijkheden. In overleg bekijken we welke taken op te pakken zijn.

Heb je interesse stuur dan een kort cv en motivatiebrief aan de coördinator regionale activiteiten JoAn Reinhoudt, j.reinhoudt@alzheimer-nederland.nl

 

Voor meer informatie of beantwoorden van vragen JoAn Reinhoudt, tel. 06-10101718

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door