Wat te doen als u zorg nodig heeft en op welke zorg kunt u aanspraak maken?

Zorgcentrum Frankeland
Sint Liduinastraat 10
3117 CS Schiedam
Nederland

Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, kan aanspraak maken op de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een indicatiestelling nodig: een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en wat de intensiteit van deze zorg is. Sofie Bruist, beleidsmedewerker DSW, vertelt u deze avond over hoe een indicatiestelling voor Wlz-zorg tot stand komt, wat voor vormen zorg er zijn, hoe het werkt met wachtlijsten en welke kosten (eigen bijdrage) er aan Wlz-zorg verbonden zijn.

Deze activiteit maakt deel uit van