Wet langdurige zorg en het zorgkantoor

Zorgcentrum Frankeland
Sint Liduinastraat 10
3117 CS Schiedam
Nederland

Plan Route

Sinds 1 januari 2015 geldt de Wet langdurige zorg (Wlz). Een wet die de rechten regelt van mensen met een psychogeriatrische aandoening – zoals dementie – die onvrijwillige zorg ontvangen of die gedwongen worden opgenomen. Het zorgkantoor zorgt ervoor dat u als verzekerde deze zorg kan krijgen. Sofie Bruist, beleidsmedewerker bij DSW zorgverzekeraar, geeft u deze avond meer informatie over de Wlz en zal uw vragen beantwoorden.

Deze activiteit maakt deel uit van