Ga direct naar de contentGa direct naar de content

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers om samen het verschil te maken. Mensen die aan ons werk willen bijdragen, bieden we allerlei verschillende mogelijkheden. Je kunt samen met anderen je handen uit de mouwen steken bij een activiteit, je kunt je creativiteit gebruiken bij publiciteit, je kunt meebouwen aan een goed netwerk rond de zorg of je kunt meedenken over nieuwe initiatieven voor ons werk. Iedereen is welkom en we bieden een warme omgeving in ons netwerk.

We komen graag met je in contact wanneer je een hart voor mensen met dementie en hun naasten hebt, samen maken we het verschil! Je kunt ons mailen via [email protected] of ons bellen via onze voorzitter, Johan Sevenhuijsen (06-49618287). Ook kun je ons op Facebook vinden.

Onze actuele vacatures:

Penningmeester

Secretaris

Bestuurslid algemeen

Webmaster

Alzheimer Café Gespreksleider