In totaal wonen zo'n 190.000 mensen in het werkgebied waarvan er ruim 3.300 lijden aan een vorm van dementie. De prognose voor 2050 is dat dan zo'n 6.300 mensen in de regio aan dementie lijden.
De kans is groot dat u op een of andere wijze te maken krijgt met dementie. Daarom is het goed dat u tijdig weet wat u preventief kunt doen, hoe u het beste om kunt gaan met iemand met dementie en waar u informatie kunt krijgen.

De regionale afdeling Nieuwe Waterweg Noord bestaat uit vrijwilligers en houdt zich o.a. bezig met:

 • Het organiseren van ontmoetingen in de vorm van Alzheimer Cafés in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen.
 • De vrijwilligers werken samen met de gemeenten en de betreffende organisaties aan een dementievriendelijke gemeente/regio. Zo is de gemeente Maassluis al een aantal jaar een dementievriendelijke gemeente. Op Wereld Alzheimer Dag (21 september 2020) heeft ook de gemeente Schiedam het certificaat 'Dementievriendelijke Gemeente' ontvangen.
 • Het geven van voorlichting over dementie en vergeetachtigheid. Zo proberen we de kennis en kunde over deze ziekte te vergroten.
 • Belangenbehartiging
  De vrijwilligers komen op voor belangen op lokaal niveau. Dit o.a. door in gesprek te blijven met (gemeentelijke) beleidsmakers, medewerkers van zorginstellingen, hulpverleners en andere medewerkers van relevante organisaties.
 • Dementiemonitor mantelzorgers
  Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met u gaat en wat uw ervaringen zijn met de professionele zorg. Zo kunnen wij uw belangen behartigen bij beleidsmakers in en rond de zorg. Daarom voert Alzheimer Nederland iedere twee jaar de Dementiemonitor Mantelzorg uit. Dit landelijke onderzoek doen we samen met het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg.
  De vragenlijst kan tweejaarlijks worden ingevuld door iedereen die de zorg heeft voor een naaste met dementie. Het maakt daarbij niet uit of uw naaste thuis woont of in een zorginstelling. De volgende keer is in 2022.

Vrijwilligers

Onze afdeling draait op enthousiaste en gedreven vrijwilligers.
De vrijwilligerswerkzaamheden zijn heel divers:

 • Voor het Alzheimer Café zijn de gastvrouwen en -heren, de gespreksleider en de muzikant bijvoorbeeld onmisbaar.
 • Voor de lokale lobby zoeken wij kundige belangenbehartigers.
 • Om al onze activiteiten mogelijk te maken zijn fondsenwervers van groot belang.
 • Ook het geven van voorlichting, deelnemen aan evenementen, markten e.d. (bv met een informatiestand) vraagt om vrijwilligers.
 • Bovendien zijn mensen in het bestuur nodig zoals secretaris, penningmeester en voorzitter om alles in goede banen te leiden.

​​​​​Heeft u interesse in een bestuursfunctie of wilt u zich als vrijwilliger bij ons aansluiten? Momenteel zijn er vacatures voor: voorzitter en algemene bestuursleden.

Wilt u contact, vrijwilliger/bestuurslid worden en/of onze nieuwsbrief ontvangen? Mailt u dan naar: nieuwewaterwegnoord@alzheimer-nederland.nl.

Meer informatie over regio afdeling Nieuwe Waterweg Noord? De plaatselijke activiteiten en nieuwsberichten zijn te vinden op de website van de afdeling: www.alzheimer-nederland.nl/nieuwewaterwegnoord

Volg ons ook op Facebook: https://www.facebook.com/alzheimernieuwewaterwegnoord

Deze pagina maakt deel uit van