Op bezoek bij …‘Kwiek Actieve Leefstijl’

“Eerst even lopen om warm te worden, allemaal meedoen, kom maar. Stevig stappen, knieën omhoog, armen meebewegen” De stem van docent Marian Schijf klinkt door de sportzaal. Vandaag mag ik meedoen met de dinsdaggroep niveau 2. Kwiek is een sportvereniging voor 55-plussers in de gemeente Berg en Dal. Kwiek richt zich op gezond bewegen, wandelen en sport en spel. De docenten hebben een sportopleiding gedaan aangevuld met modules gericht op senioren. Ook zijn alle docenten getraind in het omgaan met mensen met dementie. Kwiek is een echte dementievriendelijke vereniging. “Mensen met dementie zijn welkom in alle groepen van Kwiek. In de meeste groepen zitten wel een of twee mensen met dementie of een voorstadium ervan. Door onze speciale aanpak kunnen ze vaak nog jaren blijven meedoen in de eigen groep” legt Marian uit. “En als het in de eigen groep niet meer gaat is er altijd nog de aangepaste groep.” Marian is naast docent ook adviseur en trekker van deze dementievriendelijke vereniging en van nog drie partnerverenigingen in de regio.

Waardigheid en trots

Als we warm zijn gelopen gaan we dribbelen en doen we verschillende loopoefeningen. Bij de opdracht om al lopend met je linker arm je rechter knie aan te raken en daarna met je rechter elleboog je linker knie wordt het voor sommigen moeilijk. “Als dit te moeilijk is tik je alleen met je handen je knieën aan”, zegt Marian. Dan gaan we werken met hoepels: “stap er in, er omheen, er overheen, laat de hoepel draaien en vang de hoepel van je buurman op”. Ook deze oefening wordt steeds complexer en daarom voor sommigen vereenvoudigd. Als een onderdeel voor iemand echt te moeilijk is kan hij als alternatief even gaan fietsen op één van de twee hometrainers die speciaal voor dit doel zijn aangeschaft. Dan zijn de spierversterkende grondoefeningen aan de beurt, best pittig. Ter afsluiting doen we nog een balspel waarbij we binnen twee minuten met een bal een aantal kegels omver moeten gooien. De oefeningen en spellen zijn met zorg gekozen. “Als docent leer en  ontdek je welke aanwijzingen je wel en niet kunt geven. Soms is het zelfs beter iets nog een keer extra voor te doen in plaats van nog een keer mondelinge uitleg te geven. En je moet differentiëren. Je wil dat de goede sporter aan zijn trekken kan komen, maar dat iemand met dementie ook trots kan zijn op wat hij gedaan heeft. Ieder mens heeft succesbelevingen nodig, het gaat om waardigheid en trots.”

Aangepaste groep

Op vrijdag is er een wat kleinere, aangepaste groep. Hier zijn echtparen welkom waarvan een van beiden dementie heeft. Naast de docent zijn er drie stagiaires in de les voor extra ondersteuning. “Dan hoeven de partners eens even niet zo goed op te letten en kunnen ze zelf wat vrijer sporten.”  Marian prikkelt deze groep voortdurend, zodat de deelnemers goed mee blijven doen: “goed zo, en doorgaan, nog vier keer, vier, drie, twee en één, ja goed zo.”  Zo blijft de aandacht er bij en vliegt de les om. In deze groep wordt weinig competitief spel gedaan omdat spelregels al snel te moeilijk zijn, maar er zijn wel oefeningen in groepjes en met een spelelement. Dat maakt de sfeer toch ontspannen en speels.

Na de diagnose

Na de lessen is er koffie, een belangrijk onderdeel van de ochtend. In de dinsdaggroep praten we na over het belang van mee te kunnen blijven doen als je cognitief achteruit gaat. Vaak gaat het om leden die al jaren lid zijn. De dinsdaggroep bestaat nu twintig jaar en enkele leden doen al 18 jaar mee. Dan is het fijn als je bij dezelfde groep kunt blijven als je de diagnose dementie krijgt. Bij een tennis- of andere club val je snel buiten de boot omdat het spel te moeilijk wordt. Maar bij Kwiek wordt er rekening met je gehouden en ben je gewend. “Wat je gewend bent blijft ook het langste hangen” beamen de deelnemers. En ook al vindt iedereen bewegen erg belangrijk, ze “komen vooral voor de koffie met koek”.

Tekst en foto’s: Anne-Mieke Penders
Alzheimer Nederland, regio Nijmegen

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door