Verandering van gedrag bij dementie

Kenmerkend voor dementie is het steeds weer veranderende gedrag. Waar komt dit
vandaan en wat betekent het voor de persoon met dementie zelf?
Hoe ga je als naaste om met gedrag en gevoelens zoals onrust, achterdocht, boosheid,
verdriet, ongeremdheid? In gesprek met een ouderenpsycholoog.

Wij heten u deze avonden graag van harte welkom.
De deuren gaan open om 19.00 uur en wij ontvangen u met een gratis kopje koffie of thee. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt omstreeks 21.30 uur.

Zoals altijd is er veel gelegenheid tot het stellen van vragen of het ter discussie stellen van zaken; ook over andere onderwerpen. Er zijn verschillende hulpverleners en deskundigen aanwezig die u verder kunnen helpen.
Graag tot ziens bij het Van der Valk Hotel De Molenhoek, Rijksweg 1 in Molenhoek.

Met vriendelijke groet,
Het Alzheimer Café team Heumen - Mook en Middelaar

Deze activiteit maakt deel uit van