Afdeling Noord-Holland Noord 30 jaar

Anneke neemt afscheid als voorzitter

Afdeling bestaat 30 jaar en wisseling voorzitterschap

Op 16 februari werd het 30 jarig bestaan van de afdeling gevierd en werd tevens afscheid genomen van  Anneke Rensing als bestuursvoorzitter van de Alzheimer afdeling Noord-Holland Noord. Zij wordt opgevolgd door Liesbeth Vlietstra. Het bestuur is verheugd in haar een deskundige opvolger te hebben gevonden.  

Anneke werd hartelijk bedankt en  door haar medebestuursleden in het zonnetje gezet. Ze blijft voorlopig nog als bestuurslid onze afdeling versterken met diverse taken.  

We wensen Liesbeth Vlietstra heel veel succes als nieuw voorzitter van onze afdeling.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door