De Verbinding Dementievriendelijk

Overhandiging Certificaat

De Verbinding, een dementievriendelijke organisatie.

De Verbinding is een van de locaties  van Wonen Plus Welzijn. In De Verbinding staat elkaar ontmoeten centraal.
Er vinden diverse activiteiten plaats, zoals Resto Samenzijn, waar men  twee maal per week kan genieten van een driegangenmenu, Doet en Ontmoet, bewegen op muziek, koersbal, klaverjassen, Keezen, yoga, drie wandelgroepen en creatieve activiteiten.
Al deze activiteiten vinden plaats onder de bezielende leiding van een groot aantal vrijwilligers.
Op 5 maart hebben deze vrijwilligers de training Dementievriendelijk gevolgd. Tot een uitreiking van het certificaat en de sticker was het door de Corona crisis echter niet gekomen, ook omdat alle activiteiten in De Verbinding helaas moesten worden stopgezet.
Nu de maatregelen wat zijn versoepeld zijn de vrijwilligers op 9 juli bij elkaar gekomen om te bespreken hoe en welke activiteiten coronaproof weer kunnen worden opgestart.
Van deze  bijeenkomst werd door Nel van Ockenburg, die samen met Anneke Rensing de training heeft gegeven, gebruik gemaakt om het certificaat en de sticker aan Willem Burggraaff  te overhandigen. Dit kwam voor  hem en de vrijwilligers als een volkomen verrassing, omdat men meer bezig was met hoe kunnen we weer zoveel mogelijk activiteiten voor de doelgroep veilig opstarten.

Een mooi begin van de herstart in De Verbinding

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door