Eigen regie bij dementie, kan dat wel?

De Bron
Kogerlaan 36a
1741 DA Schagen
Nederland

Eigen regie bij dementie, kan dat wel?

Op 14 februari is onze gastspreker de heer Paul-Jeroen Verkade, regiomanager en casemanager bij Geriant.

Hij komt vertellen over het samen in te vullen boek ‘Spreken Over Vergeten’ .

Bij mensen met dementie neemt in de loop van de ziekte het vermogen af om hun wensen, waarden en hun voorkeuren onder woorden te brengen. Hierdoor verliezen mensen langzaam de regie over hun leven. De gezamenlijke zorgorganisaties, verbonden aan het Netwerk dementie Noord-Holland Noord hebben dit invulboek boekje ontwikkeld. Het is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie, hun mantelzorgers, betrokken familieleden en vrienden. Door het verkennen van wensen, voorkeuren en het beschrijven van bijvoorbeeld het levensverhaal is dit een hulpmiddel voor het hier en nu en voor de naaste toekomst.

Er is voldoende tijd om elkaar te spreken en na te praten.

Het onderwerp start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.20 uur.

Aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis.

Deze activiteit maakt deel uit van