Bestuurslid belangenbehartiging

Alzheimer Nederland is regionaal vertegenwoordigd door 48 regionale afdelingen met elk hun eigen bestuur. De afdelingen organiseren in de regio activiteiten op het gebied van ondersteuning en belangenbehartiging voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

Als belangenbehartiger van de afdeling Noord-Kennemerland gaat u in gesprek met beleidsmakers, politici, zorginstellingen en hulpverleners bij u in de regio om de wensen en behoeften van mensen met dementie kenbaar te maken. U biedt actief een podium aan mensen met dementie. Daarnaast werft u en ondersteunt u vrijwilligers die als lokale belangenbehartiger voor de afdeling actief zijn. 

Wat gaat u doen?

 • Deelnemen aan relevante overleggen in de regio zoals de keten dementie
 • Adviseren aan beleidsmakers, politici, organisaties, instellingen en hulpverleners in de regio
 • Samenwerking stimuleren tussen lokale belangenbehartigers
 • Participeren in bijeenkomsten en dementievriendelijke initiatieven in jouw regio.

Wat bieden wij?

 • Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering
 • Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en overige medewerkers van kantoor
 • Informatievoorziening via het online Vrijwilligersplein
 • Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten
 • Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag
 • U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in uw mailbox
 • Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op uw Curriculum Vitae
Deze pagina maakt deel uit van