Woon-zorg locatie Meander ontvangt certificaat Dementievriendelijke Organisatie

Uitreiking SDV sticker aan de Meander
Uitreiking Dementievriendelijke Organisatie .

'Goed omgaan met dementie'

Op 4 maart ontving manager zorg Sabrina van der Woude voor woon-zorg locatie Meander in Langedijk het landelijk certificaat ‘Dementievriendelijke Organisatie’. Het certificaat werd op gepaste afstand overhandigd door Jeannette Streefland-du Mee, voorzitter van Alzheimer Nederland van afdeling Noord-Kennemerland.

Het certificaat wordt uitgereikt aan organisaties die zich zichtbaar inzetten voor mensen met een dementie en hun naasten. Magentazorg vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de campagne. “We hebben als organisatie veel deskundigheid en expertise op het gebied van geheugenproblematiek. Er zijn binnen Magentazorg echter ook medewerkers en vrijwilligers zonder zorgachtergrond, die wat minder bekend zijn met dementie. Het is belangrijk dat ook zij weten hoe ze met cliënten met dementie om moeten gaan.

Gespikkeld wonen.....

De locatie Meander is bijna 10 jaar geleden geopend, met als doelgroep de somatische bewoner. Tijden veranderen en de wachtlijsten krimpen. De somatische bewoner kan langer thuis blijven wonen met behulp van de mantelzorger en een goede thuiszorg. Daarom is besloten dat Meander ‘gespikkeld wonen’ gaat toepassen. De term ‘gespikkeld wonen’ staat voor een woon-mix van verschillende groepen mensen. In het geval van Meander betekent dit dat naast de somatische bewoner, ook mensen met dementie wonen op de locatie.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door