Hulp bij Dementie

Logo Hulp bij Dementie.jpg

Hulp bij Dementie is een breed samenwerkingsverband in de zorg voor mensen met dementie. De samenhangende zorg waarin de hulpverleners volgens het dementieprogramma met elkaar samenwerken, wordt ketenzorg genoemd. Alzheimer Noord-Limburg is deelnemer aan het programma van Hulp bij Dementie.

Ga naar de website van Hulp bij Dementie Noord-Limburg

Deze pagina maakt deel uit van