Dementie, depressie, rouw en klachten van overbelasting

Gemeenschapshuis 't Erf
Kapelaan Nausstraat 5
5987 AR Egchel
Nederland

Gastspreker: Linda Grossveldt, geriater Roermond

Thema: Is er verschil tussen een depressie, dementie, rouw en klachten door overbelasting?
Is het belangrijk om dit te weten en waarom?

De toegang is gratis.

Voor meer informatie over de avonden kunt u terecht bij de coördinator van het Alzheimercafé Peel en Maas:
Piet Selen 077-3077350.

Deze activiteit maakt deel uit van