Dementie en bewegen

de Meeuwbeemd
Dr. Blumenkampstraat 4
5914 PW Venlo
Nederland

Gastspreker: een fysiotherapeut vanuit VieCuri.

Ze gaat de bezoekers laten ervaren en beleven waar mensen met dementie tegenaan lopen.

De toegang is gratis.

Voor meer informatie over de avonden kunt u terecht bij de avondcoördinator van het Alzheimercafé Venlo: Yolande Derix 06-16232690.

Deze activiteit maakt deel uit van