Hulp bij Dementie in Noord-Limburg

Hulp bij Dementie

Hulp bij Dementie

In 2030 zal het aantal mensen met de diagnose dementie in de regio Noord- en Midden-Limburg verdubbeld zijn (becijferd door TNO). Deze stijging en de knelpunten die cliënten en mantelzorgers ervaren in de zorg hebben geleid tot het tot stand komen van het dementieprogramma Hulp bij Dementie. Alzheimer Noord-Limburg is deelnemer aan dit programma.

Het doel van Hulp bij dementie is ervoor te zorgen dat u, cliënt en mantelzorger,  gebruik kunt maken van een samenhangend en afgestemd geheel van zorg en diensten waardoor cliënten in staat worden gesteld om zo lang mogelijk in de thuissituatie te blijven functioneren. Om kwaliteit te bieden, is het nodig eenduidige afspraken te maken over standaarden, werkwijzen, taken en verantwoordelijkheden en er voor te zorgen dat alle betrokken participanten conform deze afspraken werken.
 

De trajectbegeleider is de "spin in het web" bij Hulp bij dementie. Eerder een organisator dan uitvoerder en zal de cliënt en mantelzorgers, evenals de eventuele overige betrokken hulpverleners, actief organiseren en begeleiden. De trajectbegeleider wordt één vast aanspreekpunt voor cliënt en mantelzorgers. De trajectbegeleider begeleidt, stemt af en bemiddelt, coördineert en bewaakt, evalueert en adviseert. De huisarts kan de hulp inroepen van het Diagnose Expertise Centrum het DEC. De trajectbegeleider heeft hierin een belangrijke bewakende / signalerende rol. Wanneer hier het begrip 'zorg' gebruikt wordt, moet dit breed worden opgepakt.

Hulp bij dementie, Noord-Limburg
Postbus 5033, 5800 GA Venray
T: 088-610 61 61
E: 
info@hulpbijdementie.nl    

 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door