Medicatie en dementie

Gemeenschapshuis 't Erf
Kapelaan Nausstraat 5
5987 AR Egchel
Nederland

Gastspreker: Carien Wijmenga, Apotheek ”De Grote Peel” Meijel

Thema: Dementie en medicatie.

De toegang is gratis.

Voor meer informatie over de avonden kunt u terecht bij de coördinator van het Alzheimercafé Peel en Maas:
Piet Selen 077-3077350.

Deze activiteit maakt deel uit van