Nieuwe Wet Zorg en Dwang

Brasserie Bösdael
Meester Bosmanshof 107
5953 DN Reuver
Nederland

Plan Route

Gastspreker: Lisette Dickhoff, ketenregisseur Hulp bij Dementie

Per 1 januri 2020 treedt de Wet Zorg en Dwang in werking. Zowel in deze wet als de Richtlijn probleemgedrag staat dat je bij probleemgedrag de achtergronden van dit gedrag breed moet onderzoeken. Het uitgangspunt van deze wet is dat dwangmaatregelen niet thuishoren in de zorg voor de mensen met dementie. Gevaarlijke situaties moet men in principe altijd met vrijwillige zorg oplossen, ook bij ernstig probleemgedrag.

De toegang is gratis.

Voor meer informatie over de avonden kunt u terecht bij de coördinator van het Alzheimercafé Reuver,
Mia van Herten 06-21258180.

Deze activiteit maakt deel uit van