Wat mantelzorgers nodig hebben om in balans te blijven

Gemeenschapshuis 't Erf
Kapelaan Nausstraat 5
5987 AR Egchel
Nederland

Gastsprekers: Laura Camp en Piet Selen

Thema: Wat hebben mantelzorgers nodig om in balans te blijven? Hoe kunnen ze hun draaglast verminderen en hun draagkracht versterken? Wat kan het Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas hierin betekenen voor mantelzorgers?

De toegang is gratis.

Voor meer informatie over de avonden kunt u terecht bij de coördinator van het Alzheimercafé Peel en Maas:
Piet Selen 077-3077350.

Deze activiteit maakt deel uit van