Alzheimer Café coördinator

Coördinator Alzheimer Café Uden-Meierijstad

Wil jij een steentje bijdragen aan het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers in de regio Noordoost-Brabant? Lees dan verder!

Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het Alzheimer Café geven we informatie en zorgen we voor een aangename, veilige sfeer waar mensen hun ervaringen met elkaar delen. Met een team van vrijwilligers en professionals worden deze avonden voorbereid en georganiseerd.

Als coördinator van het Alzheimer Café zorg je voor de continuïteit van het Alzheimer Café. Je bent de spil in het team en zorgt ervoor dat ieder passende taken heeft en deze tijdig uitvoert. Je vindt het leuk om mensen te inspireren en te binden aan het Alzheimer Café. Je bent het aanspreekpunt voor vrijwilligers in het Alzheimer Café. Afhankelijk van de samenstelling van de werkgroep kun je taken uitbesteden aan werkgroep leden. Het bestuurslid Alzheimer Café van het regionale afdelingsbestuur is jou aanspreekpunt.

Ben jij 
- Iemand die het Alzheimer Café een warm hart toedraagt.
- Een duizendpoot die het leuk vindt om te plannen en te organiseren.
- De stuwende kracht achter een groep vrijwilligers en professionals.
- Iemand met een relevant netwerk of die het leuk vindt een netwerk op te bouwen.
- Goed in communicatieve vaardigheden.

Dan komen wij graag met jou in contact!

Je werkzaamheden zijn
- Coördineren van werkzaamheden voor de caféavonden (elke derde dinsdag van de maand).
- Coördineren en begeleiden van de vrijwilligers, stimuleert de samenwerking met professionals in het team.
- Je bent voorzitter van de werkgroep.
- Je onderhoudt contact met het bestuurslid van de regionale afdeling.
- Je zorgt ervoor dat de rollen voor een ieder duidelijk zijn en taken volgens afspraak worden uitgevoerd.

Tijdsinvestering
- Aanwezigheid op de caféavonden.
- Voorbereidende werkzaamheden voor de avond en deelname aan het werkgroep-overleg (3 keer per jaar).
- Contact met ketenpartners, casemanagers en de verantwoordelijke voor PR en communicatie.
- De totale tijdsinvestering bedraagt gemiddeld 3-4 uur per week.

Wij bieden
- Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering.
- Ondersteuning van het bestuur van de regionale afdeling en de coördinator regionale activiteiten en overige medewerkers van kantoor.
- Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten.
- Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag en een jaarlijkse regionale vrijwilligersdag.
- Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox.
- Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae.

Voor meer informatie kan telefonisch contact opgenomen worden via: 06-27325614

Deze pagina maakt deel uit van