Alzheimer Koor Oss

Ontmoetingscentrum Meteoor
Oude Litherweg 18-20
5346 RT Oss
Nederland

Plan Route

Regelmatig hoort de afdeling, dat mensen bij een bestaand koor afhaken omdat het tempo en het niveau te hoog liggen. Soms worden er net te hoge eisen gesteld aan een minder goed werkend brein. De afdeling is er voorstander van, dat mensen met dementie zo lang mogelijk deel uit maken van clubs en verenigingen, waar zij al jaren lid van zijn. Maar als dit niet meer gaat, kan zingen met lotgenoten een welkom alternatief zijn. Op donderdagmorgen in de even weken komt het koor bijeen. De koffie is voor eigen rekening.

Het koor is bedoeld voor mensen met een geheugenprobleem èn hun mantelzorger. De mantelzorger kan echtgenoot, dochter, zoon, vriend, broer of buurvrouw zijn. De bedoeling van het Alzheimerkoor is samen iets leuks, iets vrolijks ondernemen en elkaar ontmoeten in een veilige omgeving. De dirigent is Peter Ruijs.

Inschrijving en informatie bij Gemma Mombarg, telefonisch te bereiken onder nummer 0412 - 63 41 09 of per mail jongbarg@gmail.com.

Kosten: per half jaar 25 euro per persoon. Dat komt neer op € 2,50 per keer per deelnemer. Storten kan op nummer. NL61 RABO 0310 4836 38 t.n.v. mw. A.G. de Groot-Mijnen, inzake alzheimerkoor.

Deze activiteit maakt deel uit van