Bestuurslid belangenbehartiging

Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Beschik je over organisatorische en communicatieve vaardigheden, of wil je hier samen met ons aan werken? 

Je bent in gesprek met de gemeente, zorginstellingen en hulpverleners bij jou in de regio om de wensen en behoeften van mensen met dementie kenbaar te maken. Je hebt een signaalfunctie voor Alzheimer Nederland landelijk. Je biedt actief een podium aan mensen met dementie. Je werft en ondersteunt de vrijwilligers die als lokale belangenbehartiger voor de afdeling actief zijn. Je beschrijft met hen het onderdeel belangenbehartiging in het jaarlijkse activiteitenplan. Je kunt ongeveer 4-8 uur per week voor dit werk vrijmaken.

Ben jij:

 • Iemand met hart voor mensen met dementie en hun naasten?
 • In staat om zonder eigenbelang op te komen voor de belangen van mensen met dementie?
 • Iemand met een relevant netwerk of vind je het leuk om dit op te bouwen in je regio?
 • Iemand die in staat is om de belangenbehartigers in jullie afdeling te verbinden en te motiveren?
 • Iemand die op de zeepkist durft te staan?

Werkzaamheden:

 • Je neemt deel aan relevante overleggen in je regio zoals de keten dementie;
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan beleidsmakers, politici, organisaties, instellingen en hulpverleners in je regio en weet de standpunten van Alzheimer Nederland uit te dragen;
 • Je stimuleert de samenwerking tussen lokale belangenbehartigers;
 • Je participeert in bijeenkomsten, overleggen en dementievriendelijke initiatieven in jouw regio.

Wij bieden

 • Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering.
 • Informatie via het Vrijwilligersplein.
 • Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en de medewerkers belangenbehartiging van het Landelijk Bureau.
 • Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten.
 • Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox.
 • Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae.
Deze pagina maakt deel uit van