Een menswaardig levenseinde

InteraktContour
Oranjelaan 79
3862CX Nijkerk
Nederland

Een menswaardig levenseinde is geen gemakkelijk onderwerp. Toch is het belangrijk om hier tijdig over te praten met uw arts, familie, vrienden en geestelijk verzorger. Als ziekten niet meer te genezen zijn, is er nog veel mogelijk om de klachten en het lijden te verminderen. Het geeft rust als u weet dat uw naaste en de arts uw wensen en grenzen kent, ook als u dit zelf niet meer kenbaar kan maken.

Deze activiteit maakt deel uit van