Breinpunt Elburg - Volmacht en levenstestament

Vraag jezelf eens af: "Wat gebeurt er met mij als ik zelf steeds minder kan regelen of beslissen? Hoe gaat het dan met mij, en met mijn geld, spullen en zaken?".
Zodra er een diagnose Dementie, Parkinson of Niet Aangeboren Hersenletsel is, is dat nog meer van belang.
Juist als de situatie nog stabiel is, is het verstandig om allesgoed te regelen.
Hoe ga je om met naderende wilsonbekwaamheid?
Wat is dat eigenlijk, 'wilsonbekwaam', en wat is een levenstestament, een volmacht en een wilsbeschikking?
Wat kun je zelf regelen? En waar heb je je naasten, je huisarts of een notaris voor nodig? Hoe regel je alles op tijd, goed en slim?
22 februari 2022
Volmacht en Levenstestament
Spreker van deze avond is:
Mark Clarijs, (Levens)executeur, Nalatenschapscoach en Regelhulp, en trainer bij Samen Dementievriendelijk
en coördinator van het Alzheimer Café Ermelo.
Mark legt in begrijpelijke taal uit welke stappen nodig zijn om je welzijn, zorg en bezit goed op jouw manier te regelen.

Breinpunt Elburg - Vroegtijdig in gesprek over het levenseinde bij dementie

Voor iedereen (niet alleen ouderen) is het aan te raden om na te denken over je wensen rond het levenseinde en dit te bespreken met je naasten.
Voor iemand met dementie of andere geheugenproblematiek is het extra belangrijk om dit tijdig te doen. Er gaat een moment komen waarop dat zelf niet meer lukt. Dit gesprek vindt niet altijd vanzelfsprekend plaats. Of men is in een verder gevorderd stadium van dementie voordat professionele hulp betrokken raakt.
Het is wenselijk dat mensen met dementie en hun naasten tijdig over wensen rond het levenseinde nadenken, zodat recht kan worden gedaan aan hun wensen en voorkeuren. Dus op het moment dat men nog zelf in staat is keuzes te maken. Het tijdig bespreken is belangrijk, maar ook van belang is deze informatie vast te leggen voor als degene met dementie dat zelf niet meer kan verwoorden.
Op 26 oktober is het onderwerp van de bijeenkomst:
Vroegtijdig in gesprek over het levenseinde bij dementie
Sprekers van deze avond zijn:
Dr. Pul, huisarts Doornspijk en kaderarts palliatieve zorg en
Laura Klarenbeek, verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde.

Deze pagina maakt deel uit van