Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Het initiatief sluit aan op het beleid van de gemeente om Putten meer dementievriendelijk te maken. De gemeente heeft de Stichting Welzijn gevraagd om een Ontmoetingscentrum op te richten voor mensen met dementie. Dit Ontmoetingscentrum zal een plek zijn voor een dagelijkse inloop, terwijl het Alzheimer Trefpunt de intentie heeft om themabijeenkomsten te organiseren. Maandelijks zullen informatieavonden worden georganiseerd over een bepaald thema zoals: hoe herken ik Alzheimer, wat moet ik regelen, welke woonvoorzieningen zijn er, hoe organiseer ik onze vakantie, etc.

De initiatiefgroep staan onder leiding van Arnold Hoeve, directeur van Zorglandgoed Groot-Spriel met de medewerking van de diverse zorginstellingen in Putten, Stichting Welzijn, Stichting Gelukkig Ouder worden, Diaconaal Platform, Alzheimer Nederland, etc.

De intentie is om rond 21 september, Wereld Alzheimerdag de eerste bijeenkomst te organiseren.