Secretaris regionale afdeling

Alzheimer Nederland is regionaal vertegenwoordigd door 48 regionale afdelingen met elk hun eigen bestuur. De afdelingen organiseren in de regio activiteiten op het gebied van ondersteuning en belangenbehartiging voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

Als secretaris van de afdeling Noordwest Veluwe bent u de rechterhand van de voorzitter in het voorbereiden van de bestuursvergaderingen en het bewaken van de gemaakte afspraken. U stroomlijnt de informatie die vanuit uw regio en het landelijk bureau naar de afdeling komt. U brengt het aanbod van Alzheimer Nederland, zoals het Vrijwilligersplein, de trainingen en bijeenkomsten onder de aandacht bij het bestuur.

Wat gaat u doen?

 • Ondersteunen van de voorzitter en bewaken van de gemaakte afspraken van het afdelingsbestuur
 • Organiseren en voorbereiden van bestuursvergaderingen
 • Verzorgen van de secretariële post, mail, (telefoon) en beheren van het archief
 • Beheren van de gegevens van de vrijwilligers van de afdeling
 • Uitvoeren van overige voorkomende secretariële werkzaamheden, zoals het bestellen van materialen
 • U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het activiteitenplan

Wat bieden wij?

 • Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering
 • Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en overige medewerkers van kantoor
 • Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten
 • Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag
 • U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in uw mailbox
 • Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op uw Curriculum Vitae
Deze pagina maakt deel uit van