Vacature Gespreksleider Alzheimer Café Ermelo

Vacature Gespreksleider Alzheimer Café Ermelo

Functienaam :  Gespreksleider  Alzheimer Café  Ermelo

Specifieke verwachtingen vrijwilliger:

 · beschikt over ervaring in het omgaan met groepsprocessen;

 · heeft praktische ervaring in de omgang, gespreksvoering, begeleiding, behandeling of zorg  

    voor  mensen met dementie en hun familie;

 · beschikt over invoelingsvermogen voor de problemen van mensen met dementie en hun

    familie en  over humor;

·  vervult een voorbeeldfunctie in het omgaan met mensen met dementie (bijvoorbeeld

   spreekt hen  direct en met respect aan, gaat niet altijd mee in de ontkenning/vermijding);

 · beschikt over basiskennis van verwerkingsprocessen van mensen met dementie en hun

    familie;

 · beschikt over multidisciplinaire basiskennis over dementie;

· draagt de filosofie uit “het is goed om zorgvuldig en zo snel mogelijk vast te stellen wat er

   aan de  hand is; de diagnose moet duidelijk en zo snel mogelijk aan de patiënt en familie

   worden verteld en  toegelicht, maar altijd met respect voor het verwerkingsproces

   waarvan ontkenning een onderdeel  kan zijn”.

 

 Taken vrijwilliger:

· is het vaste gezicht van het café, vervult de rol van presentator en geeft het café de sfeer   

  die het beste past in de stad, het dorp of regio;

 · organiseert de café-bijeenkomsten met een vaste groep vrijwilligers.

 · Is tijdens het café verantwoordelijk voor de begeleiding en opvang van de gasten. Dit alles

   met de  hulp van de vaste groep vrijwilligers;

 · zorgt er voor dat gasten tijdens het café antwoord krijgen op hun vragen.  Het gaat om

    vragen over  het thema van de bijeenkomst, maar zeker ook vragen als ‘waar en bij wie

    kan ik voor hulp, zorg en  steun terecht’?

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door