Veranderend gedrag bij dementie

InteraktContour
Oranjelaan 79
3862CX Nijkerk
Nederland

Bij mensen met dementie zie je vaak allerlei gedrags- en stemmingsveranderingen. Voorbeelden zijn: wantrouwen, tegendraads gedrag, boosheid, lusteloosheid of ontremming. Dit kan ontstaan door de dementie maar ook door de manier waarop de omgeving omgaat met de persoon met dementie. Hoe zit dat en wat kan ik als naaste doen?

Deze activiteit maakt deel uit van