Vrijwilliger Alzheimer Café

Wil jij een steentje bijdragen aan het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers?

 

Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het Alzheimer Café geven we informatie en zorgen we voor een aangename, veilige sfeer waar mensen hun ervaringen met elkaar delen. Met een team van vrijwilligers en professionals worden deze avonden voorbereid en georganiseerd. 

Warm hart voor mensen met dementie?

Ben jij:
- Geraakt door mensen met dementie en hun mantelzorgers?
- Iemand die mensen op hun gemak kan stellen en mensen welkom laten voelen
- Iemand met een luisterend oor
- Iemand die het fijn vindt om in een team te functioneren
- Één keer in de maand beschikbaar op een vaste avond in de maand?
Dan komen we graag met je in contact!

Je werkzaamheden

In het Alzheimer Café zijn verschillende werkzaamheden die je als vrijwilliger kunt uitvoeren, dit gaat in overleg met de rest van de werkgroep:
- Meehelpen in het klaarzetten en opruimen van de zaal en verwelkomen van de bezoekers
- De bezoekers van het Alzheimer Trefpunt op hun gemak stellen en voorzien van een drankje
- Informatie geven aan nieuwe bezoekers over de structuur van de avond
- Oog hebben voor de eventuele emoties van bezoekers en daar op reageren
- Signaleren van vragen bij bezoekers en deze doorgeven aan de gespreksleider en/of aanwezige professionals
- Ondersteunen van de gespreksleider en coördinator van het Alzheimer Café
- Bijdragen bij aan de evaluatie van de avond
- Beheer van de leestafel en aanwezige boeken / folders en flyers

Tijdsinvestering

10 avonden per jaar op een vaste avond in de maand (4 uur per avond). De voorbereidende werkzaamheden voor de avond en optioneel deelname aan de werkgroep.

Wij bieden

Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering. Informatie via het Vrijwilligersplein. Ondersteuning van de Regiocoördinator Midden Nederland en overige medewerkers van kantoor. Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten. Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag. Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox. Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae.

Deze pagina maakt deel uit van