WAD Putten

Week van de dementie.

Tijdens de Week van de Dementie wordt in Putten aandacht besteed aan dementie. Dit jaar zal het programma anders verlopen dan in het voorgaande jaar. Dit natuurlijk in verband met de coronacrisis. Veel van de eerder geplande evenementen kunnen daarom helaas geen doorgang vinden. Maar dat neemt niet weg dat er alsnog een heel mooi programma is samengesteld.
Het totale programma is te vinden op de site van Dementie Vriendelijk Putten

21 september - Opening Expositie Alzheimer Fluisteren

Alle zestien portretten van Alzheimer Fluisteren worden in etalages van winkels in het centrum van Putten tentoongesteld.

Bij De Hertogh Eten & Drinken opent wethouder Koops in aanwezigheid van genodigde sponsoren en gasten de tentoonstelling. Daarna volgt een wandeling langs de portretten.

Tijdens de hele Week van de Dementie zijn de portretten te bekijken. De routekaart is gratis verkrijgbaar bij De Hertogh Eten & Drinken; het startpunt van de route.

foto Liefdementie Putten

21 september - Alzheimer Trefpunt

In Theater Stroud vindt op deze avond een speciaal Alzheimer Trefpunt plaats welke wordt geopend door burgemeester Lambooy. De gastspreker is Margreet Aalten, geriater van de geheugenpoli van St. Jansdal. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Marieke Booy,  Rose Spearman en violist Willem Hoving. Tijdens de avond vindt ook de première plaats van de speciale promofilm ‘Dementie is dichtbij. Hoe reageer jij?’.

Een ieder is van harte welkom. De avond start om 20.00 uur. Wel graag vooraf aanmelden via info@liefdementie.nl. Toegang is gratis. De avond is ook thuis mee te beleven via livestream.
Aanmelden


foto Liefdementie Putten

23 september - In de media

In de Puttenaer wordt op 23 september op een bijzondere wijze aandacht aan de Week van de Dementie besteed door middel van persoonlijke interviews van mensen met dementie uit Putten.

foto Liefdementie Putten

25 september - Zorgerf Buiten-Land

Achttien leerlingen van 4TL van Chr. College Groevenbeek Putten gaan naar Zorgerf Buiten-land. Zij krijgen daar een introductie over dementie, het Zorgerf en de bewoners. Daarna zullen zij voor de bewoners een lunch verzorgen.

foto Liefdementie Putten

Gehele week: 21 t/m 25 september - Promofilm 'Dementie is dichtbij, wat doe jij?

Tijdens de hele week zal de film ‘Dementie is dichtbij. Wat doe jij?’ vertoond worden op deze website en gedeeld worden via social media. De film vertoont bekende Puttenaren van jong tot oud die vertellen over dat dementie dichtbij is en wat zij doen.

De première van de film is tijdens het Alzheimer Trefpunt en zal dan ook via de livestream te zien zijn. De exacte kanalen hiervoor volgen nog.

Foto Liefdementie Putten

Gehele week: 21 t/m 25 september - Proza & Poëzie voor basisscholen

Midden- en bovenbouw klassen kunnen tijdens de week meedoen aan het project ‘Proza & Poëzie’. Dit houdt in dat de leerlingen een gedicht of verhaal schrijven met als thema ‘Dementie is dichtbij. Wat doe jij?’

Leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 van PCB De Wegwijzer hebben zich al aangemeld en zitten al met hun pennen in de aanslag.

foto Liefdementie Putten

Gehele week: 21 t/m 25 september - Foto-expositie Alzheimer Fluisteren

Tijdens de hele week zijn de portretten van de expositie Alzheimer Fluisteren te bekijken in de etalages van diverse winkels.

De routekaart is gratis verkrijgbaar bij De Hertogh Eten & Drinken; het startpunt van de route.

foto Liefdementie Putten

WAD Harderwijk

23 september - Muziek in het park

En ook in Harderwijk aandacht voor Wereld Alzheimer Dag met “Muziek in het park” Afbeelding verwijderd.

Met o.a zangeres Jazzy uit Harderwijk maar ook de Odense jazzband uit Amsterdam. De Odense Jazzband is een groep professionele muzikanten waarvan de meeste bandleden problemen ervaren met hun kortetermijngeheugen. De muzikale schatkist in hun brein is echter nog perfect intact. Ze delen de schitterende inhoud daarvan graag met elkaar, met (graag) aanwezige gastmuzikanten en met iedereen die dat horen wil.

Kom dus genieten op 23 september in het plantagepark!

WAD Elburg

21 september - Elburg - Dementie Vriendelijke Gemeente

In de aanloop naar Wereld Alzheimer Dag op 21 september zal op donderdag 18 september wethouder Willem Krooneman de sticker 'Samen Dementie Vriendelijk' ontvangen. De sticker wordt namens Alzheimer Nederland overhandigd door Jos van der Deure. De wethouder zal daarna de sticker op het gemeentekantoor van Elburg aanbrengen.
Dementie Vriendelijk geldt natuurlijk niet alleen voor het gemeentekantoor maar geldt ook voor heel Elburg. Er zijn de afgelopen jaren veel trainingen gegeven en er is in Elburg veel aandacht besteed aan het vergroten van de kennis over dementie. Zodat Elburg GOED omgaat met z'n burgers met dementie en hun mantelzorgers.

 

WAD Nunspeet

21 september - Bijeenkomst in Oranjehof over dementie

ELSPEET - Op de Wereld Alzheimer Dag - maandag 21 september - bieden wij in Oranjehof een bijeenkomst aan speciaal voor familieleden waar dementie aan de orde is. Het thema is ‘Zinvol leven met dementie’. Aanwezig is Gerdien Top van Top voor Dementie.

Er is alle ruimte voor het stellen van vragen. Maar tegelijk ook voor de vaak moeilijke situaties bij dementie. Het zal vooral gaan over de thuissituatie. En vooral gaan om degene, die zorgt. Er wordt in gesprek gegaan met elkaar en er worden tips door gegeven.

Bezoekers van de bijeenkomst moeten de ingang aan de Staverdenseweg 34 kiezen.

Vanwege de coronamaatregelen is het noodzakelijk dat men zich vooraf aanmeldt via www.topvoordementie.nl, info@oranjehof.org, of door te bellen naar 06-28967769, of 0577-492278
[tekst overgenomen uit Nunspeet Huis aan Huis]

WAD Netwerk Dementie Noordwest Veluwe

24 september - Digitale INSPIRATIE bijeenkomst DEMENTIE

In de vorm van een Webinar
Voor wie?
Voor casemanagers dementie, POH'ers, welzijnswerkers, ouderenadviseurs, geriatrie verpleegkundigen, transferverpleegkundigen, ledenvereniging
Wat?
Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe organiseert in samenwerking met GezondVeluwe een digitale inspiratiebijeenkomst rond het thema “Dementie”. Er zal aandacht zijn voor landelijke ontwikkelingen en er wordt informatie gegeven rondom specifiek inhoudelijke thema’s.
NOTEER DE DATUM ALVAST IN JE AGENDA
Thema’s die aan de orde komen:
Samenwerking 

Samenwerkingsthermometer, gesprekswijzer dementie, gezamenlijke besluitvorming, model voor goed leven bij dementie door Leontine Groen, docent en senior onderzoeker, lectoraat innoveren met ouderen, Hogeschool Windesheim
Stichting Blijf door Cynthia op den Brouw.
Hulphond bij dementie

Voor vragen, neem gerust contact op met de netwerk coordinatoren;
Tineke van den Berg 06-23172778 t.vandenberg@Icare.nl
Marije de Greef 06-12221261 m.degreef@ggzcentraal.nl
Silvia Kuipers 0610328656 s.kuipers@ggzcentraal.nl

Aanmelden via Yolanda van Nierop via mail: yolanda.nierop@znwv.nl

Bij aanmelden graag vermelden:
Naam, functie, organisatie, telefoonnummer, mailadres.

Deze pagina maakt deel uit van