Belangenbehartiger lokaal

Doetinchem - Lochem - Bronckhorst - Winterswijk

Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? 

Je bent iemand die het leuk vindt om in je eigen gemeente op te komen voor mensen met dementie. Je neemt deel aan het lokale dementienetwerk of ziet het als uitdaging een netwerk op te zetten. Je weet anderen enthousiast te maken voor praktische activiteiten die een dementievriendelijke samenleving stimuleren. Je biedt actief een podium aan mensen met dementie. Soms ga je ook in gesprek met beleidsmakers, zorginstellingen en hulpverleners bij jou in de gemeente om de wensen en behoeften van mensen met dementie kenbaar te maken. Je werkt samen in de groep belangenbehartigers van alle gemeenten in de afdeling. 

Ben jij ....

  • iemand met hart voor mensen met dementie en hun naasten?
  • in staat om zonder eigenbelang op te komen voor de belangen van mensen met dementie?
  • iemand met een relevant netwerk of vind je het leuk om dit op te bouwen in je gemeente?
  • iemand die in staat is om de mensen in je gemeente te motiveren en geïnteresseerd te krijgen voor het thema dementie?
  • iemand die op de zeepkist durft te staan?

Dan komen wij graag met jou in contact.

Je werkzaamheden ...

  • Je neemt deel aan relevante overleggen in je gemeente en de afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland.
  • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de leden van de werkgroep, beleidsmakers, organisaties, instellingen en hulpverleners in je gemeente en weet de standpunten van Alzheimer Nederland uit te dragen.
  • Je vindt het leuk om met andere belangenbehartigers in de afdeling af te stemmen.

Welk gebied?
De afdeling Oost-Gelderland is ruim. We zoeken vooral aanvulling in Doetinchem, Lochem, Bronckhorst en Winterswijk.  

Hoeveel tijd kost het jou?
De inzet qua tijd is afhankelijk van het binnen de afdeling beschikbare aantal belangenbehartigers en voorlichters, maar de activiteiten zullen globaal een gemiddelde tijdsinvestering van 2-4 uur per week vergen.

Wat bieden wij jou?
Vrijwilligerswerk voor de afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland kan grotendeels worden uitgevoerd in de avonduren. Als belangenbehartiger is het echter wel nodig je overdag beschikbaar te kunnen maken in verband met afspraken met gemeenten, zorginstellingen e.a. Je werkt samen en wordt ondersteunt door andere belangenbehartigers uit de regio en vanuit het bestuur Oost-Gelderland. Er is veel ruimte voor klankborden en advies. 

Kosten die door de vrijwilliger worden gemaakt in verband met dit werk, worden vergoed. Wij vinden het belangrijk om nieuwe vrijwilligers zich snel thuis te laten voelen binnen onze organisatie en tussen de overige vrijwilligers. Daar zetten wij ons met z’n allen, zowel bestuur als de overige vrijwilligers voor in. Daarnaast biedt Alzheimer Nederland diverse trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering. En, het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je curriculum vitae.

Interesse?  
Heb je interesse of wil je meer informatie, neem contact op met de secretaris van de afdeling:
Koos van der Hulst | oostgelderland@alzheimervrijwilligers.nl |06 1351 4411.

Deze pagina maakt deel uit van