Fusie afdelingen Achterhoek

Bestuur afdeling Oost-Gelderland

Op de foto v.l.n.r.: Puck Wagenaar, Gerrie Bannink, Koos van der Hulst, Josephine Lambregts ( regio coördinator Alzheimer Nederland), Frans van Meegen, Lex Evers, Jan Hendrik Bruseker ( voorzitter), Anja Derks (niet aanwezig).

Per 1 januari 2017 fuseren drie afdelingen van Alzheimer Nederland. Het betreft de afdelingen Doetinchem en Omstreken, Achterhoek en Zutphen, Vorden, Lochem e.o. Na de fusie heet de afdeling Alzheimer Nederland afdeling Oost-Gelderland. 

Voor deze fusie is gekozen omdat we als bestuursleden verwachten gezamenlijk krachtiger en efficiënter een regionaal activiteitenplan te kunnen ontwikkelen en een betere lokale uitvoering te kunnen realiseren. Niet onbelangrijk in dit besluit is dat er tevens efficiënter kan worden omgegaan met mensen en middelen.

 Het nieuwe bestuur, dat is samengesteld uit de drie huidige besturen met een nieuwe voorzitter, ervaart deze fusie als “samen staan we sterker”. 

De zes Alzheimer Cafés in  Doetinchem, Doesburg/Dieren, Berkelland, Lichtenvoorde, Zutphen en Lochem blijven bestaan zoals u gewend bent. Natuurlijk blijven ook de huidige contacten bestaan en blijven de vrijwilligers van de drie werkgebieden actief betrokken.

De afdeling Oost-Gelderland organiseert verschillende activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten en wijst de weg naar hulp in de omgeving. Zij organiseert verder onder meer voorlichtingsbijeenkomsten over dementie en schoolprojecten. Dit alles op verzoek en op maat. Ook zet de afdeling zich in voor een dementievriendelijke gemeenschap.

Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar het nieuwe mailadres van de afdeling Oost-Gelderland: oostgelderland@alzheimer-nederland.nl

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door