Nieuwe locatie Alzheimer Café en lotgenotencontact Dementie

Na een aantal jaren naar volle tevredenheid gasten ontvangen te hebben in Bruin Café "de Buren", Zorgcentrum Sutfene, gaat het maandelijks Alzheimer Café Zutphen verhuizen. Het Alzheimer Café is een laagdrempelig trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, kinderen en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Alzheimer Café Zutphen is elke derde woensdagavond en heeft elke maand een ander thema.

Het Alzheimer Café in Zutphen heet u vanaf juli 2016 van harte welkom op de nieuwe locatie:
Driekant Buiten, Harenbergweg 1, Zutphen.
De programmering van het Café blijft ongewijzigd.

Het Alzheimer Lotgenotencontact gaat ook verhuizen naar een andere locatie. Eenmaal in de twee maanden wordt een ruimte van "de Bovenkamer" gebruikt om samen ervaringen met betrekking tot de dementie van de partner te delen en hier met elkaar over te praten. De Bovenkamer is een laagdrempelige ontmoetingsplek door en voor mensen met (het vermoeden van) beginnende dementie, lotgenotencontacten en hun mantelzorgers.
Het adres van "de Bovenkamer" is:
Driekant Buiten, Harenbergweg 1, Zutphen.
Op de locatie Driekant Buiten in Zutphen is voldoende parkeerruimte aanwezig.

Het Alzheimer Café Lochem blijft op dezelfde locatie hun gasten ontvangen op elke eerste vrijdagochtend van de maand: 
Eetcafé Scholten, Bierstraat 4, Lochem. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carla Brands
Tel. (0573) 452235 of (06) 46540141 / zutphen@alzheimer-nerderland.nl

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door