Opening Het Vandermolenhuis in Lochem op 20 december 2019

Ik ben Marchien Oosterhuis, woon in het Gelderse Hengelo en ben sinds een jaar voorzitter van de afdeling Gelderland-Oost van Alzheimer Nederland.

Mijn eerste ervaring met dementie, al realiseerde ik mij dat toen nog niet, was in de periode dat ik vrijwilliger was in Verzorgingshuis Den Ooiman in Doetinchem. Ik heb in deze periode veel gezien en geleerd. Ik was nog maar net voorzitter en bezocht het Alzheimer Café in Doetinchem. Daar trof ik een oude bekende, iemand uit de periode van mijn werk bij Slachtofferhulp en vanuit zijn functie mij heel erg geholpen had. "Ha Marchien" zegt hij, "ja, het kan raar lopen, ik heb beginnende dementie". Hij was samen met zijn vrouw naar het Alzheimer Café gekomen voor advies en contact.

Tijdens een etentje zegt Henk ineens "ik ben Henk, ken je die mop van Sam en Moos die naar Parijs gingen? Die gingen niet", waarna hij heel erg moest lachen. Henk heeft dementie, zijn vrouw was erbij en ik zag haar gezicht, zich moeilijk een houding weten te geven. Mijn hart kromp en sprong, een dubbele ervaring.

Ik wil wat doen, het kan ook mij overkomen. Daarom zet ik mijn bestuurlijke kwaliteiten graag in voor Alzheimer Nederland. Om iets te kunnen bijdragen.

Op 20 december jl. sta ik in het prachtige Vandermolenhuis, met als motto "wonen, gewoon als thuis", prachtig. Wonen, gewoon als thuis. Hoe doe je dat als je niet thuis bent, als je niet meer thuis kunt wonen? Vanuit Alzheimer Nederland worden we dagelijks geconfronteerd met deze situatie en iedereen die erbij was 20 december jl. eveneens.

Een op de vijf mensen krijgt dementie: schrikbarend en wellicht worden het er nog meer. Juist daarom Alzheimer Nederland. We richten ons op drie pijlers: belangenbehartiging, onderzoek en voorlichting. Dat is uniek voor een dergelijke instelling, want meestal richt men zich op een van de drie onderwerpen. Alzheimer Nederland echter houdt zich bezig met het totaal plaatje. Wat merken we daarvan nu in Oost Gelderland, wat merkt u daarvan in Lochem?

Allereerst het onderzoek. Wat willen we toch graag met ons allen dat de echte oorzaak bekend wordt. Hoe kan het toch dat mensen zichzelf zodanig kwijt raken, dat ze letterlijk en figuurlijk de weg niet meer kunnen vinden? We weten het nog steeds niet, en dus blijft onderzoek heel hard nodig. Daarnaast is belangenbehartiging essentieel. We moeten erop blijven aandringen bij iedereen, bij beleidsmakers, bij zorgverleners, bij artsen: er moet aandacht zijn, middels voorzieningen en regelingen. Het VanderMolenhuis is daar een prachtig voorbeeld van. Maar er zijn ook steeds meer regelingen, de nieuwe wet zorg en dwang is daar een voorbeeld van. Daarom is het van groot belang dat wij zijn vertegenwoordigd in de netwerken waar organisaties met elkaar om de tafel zitten. Onze belangenbehartigers zorgen ervoor dat er zo goed mogelijk wordt opgekomen voor de belangen van de cliënt én hun mantelzorgers. Daarnaast en tegelijk is voorlichting van groot belang. Want zonder kennis is het haast niet mogelijk om goed om te gaan met mensen met dementie en hun naasten. Kijkt u eens op dementie.nl. En het vergeet me nietje van Alzheimer Nederland. "Kijk naar wat ik nog wél kan, blijf met me in gesprek, geef mij duidelijke informatie, denk met mij mee, laat mij meedoen en genieten".

Gemeentes moeten dementievriendelijk worden, medewerkers van organisaties en winkels kunnen getraind worden, kortom we kunnen allemaal opkomen voor de belangen van mensen met dementie  Om dit alles te bewerkstelligen is er een hoofdkantoor in Amersfoort en daar werken beroepskrachten, nodig voor opleiding, training en begeleiding van de talloze vrijwilligers. Daar steunt Alzheimer Nederland op en daar zijn we trots op. Ook het bestuur van onze afdeling Oost-Gelderland bestaat uit vrijwilligers. Naast een dagelijks bestuur hebben we bestuursleden voor belangenbehartiging, PR en communicatie, de Alzheimer Cafés en voorlichting. Ook de plaatselijke werkgroepen en de voorlichters zijn allemaal vrijwilligers. We worden ondersteund door de beroepskrachten van Alzheimer Nederland. 

De afdeling Oost Gelderland bestrijkt een groot gebied, met Alzheimer Cafés in Doetinchem, Zutphen/Vorden, Lichtenvoorde, Borculo en natuurlijk ook in Lochem. Hier is het Alzheimer Café elke 2de vrijdag van de maand van 10 tot 12 uur in Café Scholten. In het Alzheimer Café is iedereen welkom, mantelzorgers, mensen met dementie, zorgverleners en belangstellenden. Voor informeel samen zijn, voor informatie, advies, hulp, ondersteuning en lotgenotencontact. Ik ben iedere keer weer onder de indruk hoe ongelofelijk waardevol deze ontmoetingen zijn, hoe gezellig het er is, hoeveel herkenbaarheid wordt gedeeld en hoe er gelukkig ook gelachen wordt. Want het zware leven van een mantelzorger wordt iets verlicht door het delen van ervaringen, door de informatie die gegeven wordt, door de herkenning bij elkaar, maar ook door humor en relativering.

En dan komt toch het moment dat iemand moet verhuizen, dan is het goed dat er woonhuizen zijn als Het VanderMolenhuis. Hier krijgt iedereen een zo goed mogelijke woonplek met zorg en respect voor de bewoners. Ik wens jullie allen, directie, zorgverleners, toekomstige bewoners veel geluk in dit huis!

Ze zeggen dat het went
De gaten in mijn hoofd.
Als je alles vergeten bent,
Voelt het als verdoofd.

Wie ben ik? Wat ben ik?
Wie ben jij? Wat wil jij?

Een glimlacht, een warme hand,
Dat is wat me verblijdt.
Ik hoef geen gezond verstand,
Dat ben ik toch al kwijt.

Ik heb maar één wens.
Behandel me tot het einde
Als een mens.

Ik heb er alle vertrouwen in dat Het VanderMolenhuis aan deze wens kan voldoen.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door