Vrijwilliger voorlichting

Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? 

Als voorlichter vind je het een uitdaging om in de regio informatie te geven over dementie. Dit kan zijn in de vorm van voorlichting in bijeenkomsten van bijvoorbeeld ouderenorganisaties, maar ook bij events waar Alzheimer Nederland met een informatiestand aanwezig is. Goede contactuele eigenschappen zijn hierbij uiteraard van groot belang, maar als voorlichter in een bijeenkomst is inhoudelijke kennis van zaken, bijvoorbeeld opgedaan door ervaring in de zorg, ook onontbeerlijk. Als ondersteuning voor de voorlichter is vanuit Alzheimer Nederland een ruim aanbod aan voorlichtingsmateriaal beschikbaar.

Hoeveel tijd kost het jou?
De inzet qua tijd is afhankelijk van het binnen de afdeling beschikbare aantal voorlichters, maar de activiteiten zullen globaal een gemiddelde tijdsinvestering van 2-4 uur per week vergen. 

Wat bieden wij jou?
Vrijwilligerswerk voor de afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland kan grotendeels worden uitgevoerd in de avonduren. Echter als voorlichter kan het nodig zijn je soms overdag beschikbaar te maken voor een voorlichting. Dit doen we altijd in overleg qua haalbaarheid. 

Kosten die door de vrijwilliger worden gemaakt in verband met dit werk, worden vergoed. Wij vinden het belangrijk om nieuwe vrijwilligers zich snel thuis te laten voelen binnen onze organisatie en tussen de overige vrijwilligers. Daar zetten wij ons met z’n allen, zowel bestuur als de overige vrijwilligers voor in. Daarnaast biedt Alzheimer Nederland diverse trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering. En, het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je curriculum vitae.

Interesse?  
Heb je interesse of wil je meer informatie, neem contact op met de secretaris van de afdeling:
Koos van der Hulst | oostgelderland@alzheimervrijwilligers.nl |06 1351 4411

Deze pagina maakt deel uit van