Aanpassingen Dementie Vriendelijke Route zijn klaar!

Dementievriendelijke Route Apeldoorn is klaar

De werkgroep dementievriendelijk Kerschoten en de Naald laat u weten dat de dementievriendelijke route definitief is aangelegd.

Samen met betrokkenen, mantelzorgers, verzorgenden en bewoners is er gewerkt aan een route die ouderen en mensen met een lichte vorm van dementie houvast geven over de richting naar en van winkelcentrum en gezondheidscentrum. Er zijn ook diverse rolstoelvriendelijke aanpassingen gedaan.

Met trots bevestigden we een informatiebordje op de bank in de Marconistraat die schoon wordt gehouden door omwonenden.

De werkgroep heeft in de periode voor de corona diverse informatiebijeenkomsten, een toneelvoorstelling en een workshop ivm aanpassingen voor bewoners en belangstellenden georganiseerd. In 2019 is de route met geverfde trottoirtegels gemarkeerd. Nu ………zijn er meer en duidelijkere tegels gelegd.

Wij hopen u in de komende tijd weer te ontmoeten om er samen voor te zorgen dat Kerschoten en de Naald een dementievriendelijke wijken zijn.

Wilt u meedenken en/of activiteiten rond het thema dementie organiseren neem dan contact op met de werkgroep. Marieke Polleman 06-82093303 m.polleman@stimenz.nl

Gratis training!

Op de website www.samendementievriendelijk.nl kunt u een gratis training doen.

In maximaal 15 minuten leert u  hoe dementie te herkennen is en hoe u er goed mee om kunt gaan.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door