Bestuurslid fondsenwerving

U benut de mogelijkheden om fondsenwervingsacties voor Alzheimer Nederland te initiëren. Zo ontwikkelt u een fondsenwervingsplan voor de afdeling en voert deze ook uit. Daarnaast zoekt u naar een passende manier om donateurs en sponsoren te bedanken. Deze functie kan bij onze afdeling ook losgekoppeld worden van de bestuursfunctie en wordt dan uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Deze pagina maakt deel uit van