Bestuurslid voorlichting

Als bestuurslid voorlichting vind je het een uitdaging om in je regio de voorlichting over dementie uit te breiden en je vertaalt dit naar een voorstel voor het activiteitenplan. Je maakt gebruik van het voorlichtingsmateriaal van Alzheimer Nederland en de website www.dementie.nl. Daar waar het past, stimuleer je in jouw regio gebruik te maken van het aanbod vanuit Samen dementievriendelijk. Je beheert het voorlichtingsmateriaal voor de informatie stand(s).

Deze pagina maakt deel uit van