Dementie en levenseinde

Woonzorgcentrum De Loohof
Kon. Lodewijklaan 2
7314 GD Apeldoorn
Nederland

Na de diagnose dementie wordt je geconfronteerd met de eindigheid van het leven. Voor veel mensen kan het een houvast betekenen om te weten hoe het ziekteproces kan verlopen en op welk moment je invloed kunt hebben op het levenseinde. Tot wanneer kun je als persoon met dementie besluiten tot euthanasie en welke weg moet je daarvoor bewandelen. Wij hebben de heer T. Stor, specialist ouderengeneeskunde bij Atlant, uitgenodigd om hierover met u te spreken.

Deze activiteit maakt deel uit van