Gezellige vrijwilligers bijeenkomst in Bussloo

Door het bestuur van onze regio zijn we uitgenodigd om deel te nemen aan de vrijwilligersbijeenkomst op donderdag 23 september in het multi activiteitencentrum bij ‘het schone Bussloo’. Want er viel wat te vieren: als regio Oost-Veluwe van Alzheimer Nederland, bestaan we dertig jaar! Een goede reden om daar op deze wijze bij stil te staan.

Wat hebben we er naar uitgezien: elkaar weer te kunnen ontmoeten na bijna twee jaar. Voor de meeste mensen was het een weerzien, voor enkelen een eerste kennismaking.

Bij wijze van warming-up, voorafgaand aan de zorg voor de inwendige mens, begonnen we met een buitenactiviteit: midgetgolf of klootschieten. De laatste een voor mij totaal onbekende tak van sport, dus heb ik mij daarvoor maar aangemeld. De deelnemers vormden al snel hechte teams.

Na de spelen bijeengekomen in het restaurant, werden we namens het bestuur verwelkomd door Henk Aartsen. Het vertelde ons dat hij zijn functie als voorzitter beëindigt, maar dat hij wordt opgevolgd door Arnout Korteweg. Aldus wisselde de voorzittershamer van gebruiker. Henk blijft gelukkig wel in ons bestuur om zich volledig te richten op het behartigen van mensen met dementie en hun naasten in de gemeente Apeldoorn.

Daarnaast is onze secretaris Erica van der Ploeg na maar liefst 15 jaar gestopt. Erika is inmiddels opgevolgd door Susan van Woudenberg. Tenslotte is ons bestuur versterkt met Joanne van Hummel, Joanne is belangenbehartiger voor Voorst-Brummen. Arnout en Susan hebben zich in de jongste nieuwsbrief al voorgesteld.

Na woorden van dank aan Henk, Erika en last but not least de vrijwilligers, hebben we genoten van een heerlijk buffet. Laten we deze bijeenkomst beschouwen als een prachtige markering van hopelijk het spoedige einde van de coronaperiode, zodat wij allen onze werkzaamheden weer onbelemmerd en ontmaskerd kunnen hervatten.

Koos Mechielsen
Vrijwilliger

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door